sunnuntai 24. toukokuuta 2009

OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu!

Löysin joitakin viikkoja sitten ympäristöhallinnon Oiva-palvelu sivustot, joiden kautta rekisteröityneet voivat etsiä ympäristöhallinon tietojärjestelmistä tietoa seuraavista asiakokonaisuuksista:
  • vesivaroista
  • pintavesien tilasta
  • pohjavesistä
  • eliölajeista
  • ympäristön kuormituksesta ( mm. jätevesipuhdistamoiden päästöt paikkakunnittain ja vuosittain)
  • alueiden käytöstä
  • ympäristön paikkatietoaineistoja (mm. maakuntakaavat, suojelualueet, natura-alueet, pohjavesialueet jne...)
Mielenkiintoista julkista tietoa. Kannattaa tutustua ainakin pääpiirteittäin, niin tietää mistä faktat voi tarkistaa. Mutta niin kuin aina, tietoja ei ole ihan kattavasti saatavilla. Esim. Riihimäen keskuspuhdistamon päästötiedot löytyvät aina 70-luvulta tähän päivään, mutta Hausjärvestä ei mitään tietoa jätevesistä minkään taajaman puhdistamon osalta. Pitänee selvittää mistä puutteet johtuvat. On kunnissa eri toimintatavat näissä asioissa?

Palvelusta voi myös ladata tilastokokonaisuuksia omalle koneelleen. Alla esimerkki palvelusta löytyvistä tiedoista.

Riihimäen keskuspuhdistamon tietoja viime vuodelta 2008
Fosfori tuleva 8 460 kg
Fosfori lähtevä 324 kg
Puhdistus-% 96,17 %

Typpi tuleva 63 900 kg
Typpi lähtevä 16 200 kg
Puhdistus-% 74,65 %

Myös Ryttylän taajaman jätevedet menevät nykyisin tuonne Riihimäen puhdistamolle.
Kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelta tuleva jätevesikuormitus ja sen mittakaava onkin sitten vaikeammin selvitettävissä oleva tieto. Muuttujia laskentakaavassa on kohtalaisen paljon!

25.5.2009 Täydennys koskien Hausjärven jätevesitietoja:
Kysyin asian tilaa kunnan ympäristösihteeriltä ja hän kertoi että, Hausjärven Oitin, Hikiän ja Ryttylän taajamien jätevedet johdetaan Riihimäen puhdistamolle. Vahti-tilastoissa on vain toiminnassa olevien puhdistamojen tiedot. Tämä siis selittää Hausjärven tieotojen puuttumisen .

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti