perjantai 23. heinäkuuta 2010

Jätevero tulee!

Hallitus on esittelemässä eduskunnalla uutta jäteverolakia. Uutta laissa on se, että jätevero tulee koskemaan kaikkia kaatopaikkoja. Esitys lähtee siitä, että jäteveron veropohjaa on laajennettava ja että verolla ohjataan jätteitä kaatopaikkaamisen sijaan hyötykäytöön.
Jätevero, joka nyt on 30 euroa tonnilta, nousee uuden lain myötä ensin 40 euroon ja  vuoden 2013 vaihteessa jo 50 euroa tonnilta. Lakiestys on julkaistu 2.7.2010 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 alusta lähtien. Esitys on luettavissa Valtiovarainministeriön nettisivulla. Esitys on pdf-tiedosto ja siinä on parikymmentä sivua lakitekstiä.

Kotitaloudelle tämä merkinnee jätemaksujen nousemista, ellei jätemääriä pystytä vähentämään kierrätystä lisäämällä. Laskennallisesti kotiatalouksille ja yksityisille henkilöille jäteveron nousu tuo lisäkustannuksia noin 20 miljoonaa eruoa. Vaikka vero siis ohjaa jätteitä pois kaatopaikalta hyötykäyttöön tai kierrätykseen, yhdyskuntajätteelle on vain vähän ns. verottomia vaihtoehtoja.

Ihmettelen vähän miksi julkisuudessa ei näy teollisuuden etujärjestöjen puheenvuoroja jäteverosta. Koskeehan  laki myös teollisuuden omia kaattopaikkoja ja laista aiheutuu teollisuudelle lisäkustannuksia kymmeninen miljoonien edestä.
Teollisuuskin toimittaa jätteensä mielelummin hyötykäyttöön kuin omallekkaan kaatopaikalle. Hyötykäyttö ja kierrätys kannattaa.

Alla lainaus lain pääsisältöä kuvaavasta tekstistä: Kaikki jäte ei siis ole verollista tulevaisuudessakaan.
Määrällisesti suurimpia verollisia jätelajeja olisivat yhdyskuntajätteen lisäksi voimalaitosten sekä rauta- ja terästeollisuuden tuhkat ja kuonat, jätehuoltolaitosten jäte, metsäteollisuuden jätteet sekä rakentamisen jäte pois lukien maa-ainekset, pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset, kiviainekset ja ruoppausmassat. Veron piiriin tulisivat myös muun muassa orgaanisen kemian prosessijätteet, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkajäte sekä terveydenhoidon ja maa- ja metsätalouden jätteet. Vero ei koskisi jätteitä, joille ei ole kaatopaikkasijoitusta korvaavaa teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa tai joiden hyödyntämis- ja käsittelyvaihtoehdot eivät ole ympäristöllisesti kestäviä, kuten mineraalijätteitä, epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyviä jätteitä tai maaaineksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti