keskiviikko 30. maaliskuuta 2011

Ukkola, netti ja #A2ilta

Eilen tuli kakkoskanavalta TV-ohjelma nimeltään Netti-ilta. Ohjelmaan oli koottu joukko asiantuntijoita tms. keskustelemaan sosiaalisesta mediasta ja netistä yleensäkin. Ohjelmaa kommentoitiin ahkerasti Twitterissä, josta tweetit joissa oli merkintä #A2ilta, tulivat näkyviin teksti-TV:n sivulla 398. Ohjelma on nähtävissä vielä 30 päivän ajan Ylen Areenalla.  Jos käytät Twitteriä, löydät myös ohjelmaan liittyvät n. 1600 tweettiä, laittamalla Twitterin hakukenttään hakusanaksi #A2ilta.  Twitterin hakutoiminto ei ole niitä parhaita. Tässä yksi tweetti, jossa kyllä virheellinen merkintä :)  [Edit korjasin #A2netti => #A2ilta]

netti RT @: @ TVpassivoi, netti antaa tekemistä ja oikeita kontakteja.


Ohjelmassa keskusteltiin aiheesta Muuttaako sosiaalinen media maailmaa. Värikkäästi ja ajoittain hieman äreästikkin polveillut keskustelu polveili samanlaatuisena myös Twitterissä. Ja minä tweettasin tietysti muun nettiväen mukana, hieman myös jännäten, tuleeko tweettini näkyviin tv-ruudun teksti-tv-ikkunassa.
En huomannut, että olisi tullut :(
(Linnanjuhlien ja Euroviisujen televisioinneissa onnistuin saamaan tweettini ruutuun useamminkin)

Twitteristit kritisoivat ohjelmaa syyttäen sitä yksipuoliseksi ja Facebookkiin painottuvaksi. Ja ainakin jossain määrin kritiikki oli ja on aiheellinen ja osuva. Ohjelma ei ollut kuitenkaan suunnattu nettiaktiivisille, sosiaalisessa mediassa sujuvasti samoilevalle porukalle, joka on Facebookissa, Twitterissä, Youtubessa ja ties missä netin syövereissä nähnyt ja kokenut netin hyvät, huonot ja koukuttavat puolet sekä keskustelu- ja kommenttiketjut.
Yksi kriitiikin aihe oli se, että keskustelussa ei ollut mukana yhtään senioria, eli jo vartuneempaa, eläkkeellä olevaa nettiä käyttävää ja sosiaalisessa mediassa mukana olevaa henkilöä. Paikalla oli kyllä nettiammattilaisia ja puolijulkkiksia sekä Facebook-päivittelyn vuoksi työpaikkansa menettänyt nainen.

Mutta olihan mukana myös kansanedustaja Tuulikki Ukkola, jonka esiintyminen ja puheenvuorot saivat ainakin tweettaajat ihmettelemään, miksi hän on mukana ja heti seuraavassa tweetissä vaatimaan hänen poistamistaan ohjelmasta.
Hei haloo! Tuulikki Ukkola toi ohjelmaan oman näkökulmansa, jonka taustalla ovat häneen kohdistuneet törkeät nettikirjoitukset ja jopa suoraan hänelle osoitetut törkeät ja loukkaavat viestit. Niitähän monet poliitikot joutuvat sietämään. Tällaiset kokemukset eivät netistä hyvää kuvaa luo.
Kieltämättä hänen kehotuksensa tai suosituksensa haukkua työantaajaa vain väärällä nimellä esiintyen, on aika kyseenalainen. Ikäluokkansa perusteella Ukkola edustaa omalla tavallaan myös senioreiksi luokiteltavaa kansanosaa, mutta kuinka suuri osa tästä kansaosasta suhtautuu nettiin uhkana eikä mahdollisuutena? Veikkaampa, että liian suuri osa. Suuri osa suurista ikäluokista ja heitä iäkkäämistä ei netissä paljoa näy. Osaltaan syynä tähän on se tavallinen media, joka uutisoi sosiaalisesta mediasta vain sen varjopuolet ja väärinkäytökset, mutta osassyynä on myös ikä. Kun ei ole kasvanut nettiaikana, jää netti helposti vieraaksi ja tarpeettomankin tuntuiseksi. Kun vielä puhelin, lehdet ja televisio riittävät mediaksi, mistä tulisi se into tarttua tietokoneeseen tai älypuhelimeen ja lähteä etsimään netistä hupia ja hyötyjä? TV2:n Netti-iltakin jatkoi aika vahvasti netin ja sosiaalisen median huonojen puolien parissa.

Twitterin käyttäjänä oli viihdyttävää seurata televisioruudulta tweettien virtaa, mutta muilla ei niihin paljoa kiinnostusta ole. Häiritsevät vain kuvaa moiset härpäkkeet.

Verkkovoimaa ja väkijoukot netissä bogissa toinen näkökulma aiheeseen.

sunnuntai 6. maaliskuuta 2011

Kaatopaikka Kirkkomäellä

Kaatopaikka tuo yleensä mieleen hyvin sotkuisen, roskaisen ja lokkien valloittaman kummun, jota roskapussit ja muut tuottamamme jätteet värittävät. Todellisuudessa kaatopaikat eivät enään tuolta näytä tai ei ainakaan pitäisi näyttää. Lainsäädäntö on asiassa tiukka ja vaativa. Lisäksi kansalaiset ovat aktiivisia ja tuovat kaatopaikkoihin liittyvät epäkohdat ja epäilyt näkyvästi esille.

HAPPI on kolmivuotien hanke, jossa tutkitaan pohjavesialueiden ja Päijänne-tunnelin ympäristön riskikohteita Hausjärven kunnan alueella. Hankeen tavoitteena on vähentää ja poistaa riskitekijöitä vedenhankintaan soveltuvilla alueilla ja siten ehkäistä pohjaveden pilaantumisen riskiä. Hankkeen osana tutkitaan myös kotini lähellä sisjaitsevan Ryttylän vanhan kaatopaikan aiheuttamat riskit.
Kaatopaikalta on matkaa Ryttylän Kirkkomäen omakotitaloalueelle noin 400 - 500 metriä. Karttallinkissä paikka on Vangonojantieltä poikkeavan tien päässä. Kaatopaikkakummun vierellä sijaitsee pieni aidattu varastorakennus, joka ei ole enään aktiivisessa käytössä eikä varastolle kulkeva tieurakaan ole autolla ajettavassa kunnossa. Varasto on vanha Sako Oy:n ruutivarasto. Happi hankkeen mukaan kaatopaikka sijaitsee Kirkkomäen II-luokan pohjavesialueella. Kirkkomäen omakotitaloalueen vesihuolto on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piirissä eikä siis riippuvainen tästä pohjavesivarannosta.


Alueella näkyvä kumpare on ilmeisesti jätetäyttöä.
Alueen tutkimus- ja seurantasuunnitelmassa kaatopaikka-alue kuvataan näin:

"Ryttylän vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut toiminnassa 1959-1976.
Kaatopaikka on saanut alkunsa sorakuopasta, jota on alettu täyttämään jätteillä. Ilmakuvien perusteella tätä tulkintaa voidaan pitää oikeana, koska 1975 ilmakuvassa alueella on nähtävissä soranottoaluetta.
Kohteessa kaatopaikkatoiminta on ollut valvomatonta, joten seurantatietoja sinne vietyjen jätteiden määrästä ja laadusta ei ole. Jäte on ollut laadultaan todennäköisesti yhdyskuntajätettä ja lietettä. 1970- luvulla kaatopaikalla on ollut jätepalo.
Kunta on omistanut kaatopaikka-alueen koko sen toiminnan aikana. Vuodesta 1976
vuoteen 2006 asti alueella on toiminut Oy Sako Ab:n ruutivarasto Hausjärven kunnan
vuokralaisena. Oy Sako Ab:llä on ollut alueella kaksi varastoa, joista toinen on ollut
ns. konttivarasto.
Kohteen alueella ei ole tehty tutkimuksia kaatopaikan laajuuden tai täyttömateriaalin
laadun selvittämiseksi. Myöskään kunnostustoimenpiteitä kohteessa ei ole tehty.
Liitteessä 1 on esitetty suurennokset ilmakuvista. Suurennoksiin on rajattu kaatopaikka-alueen arvioitu sijainti sekä laajuus vuosina 1959, 1975, 1981 ja 2005. Ilmakuvien
perusteella voidaan arvioida että jätetäyttöalueen laajuus kaatopaikan toiminnan aikana on ollut noin 4 500-5 000 m2."


HAPPI hankkeeseen liittyvän tutkimussuunnitelma (Ramboll 2010) mukaan
Kirkkomäen pohjavesialueella sijaitsevan Ryttylän vanha kaatopaikan mahdollisia pilaavia aineita ovat metallit, öljyt, PAH-yhdisteet, PCB ja liuottimet.
Samassa suunnitelmassa ehdotettaan kuitenkin, että vuonna 2009 (Golder Associates Oy)  laadittussa  tutkimus- ja seurantasuunnitelmassa esitettyjä näytteenottoja supistetaan siten, että kohteesta tutkitaan vain haihtuvat yhdisteet, mineraaliölyt 4-6 näytepisteestä sekä torjunta-aineet yhdestä kokoomanäytteestä. Ilmeisesti enemmät tutkimukset on tulkittu tarpeettomaksi näin pienessä kohteessa eikä syynä supistuksiin ole pelkästään kustannusten säästöt. 
Kaatopaikka ei ole aiheuttanut isompaa huolta lähialueen asukkaissa eikä kaatoapaikka ole alueen pohjavesiin vaikuttanut. On kuitenkin hyvä, että tällaiset kohteet kartoitetaan ja mahdollisesti kunnostetaan, jotta niistä ei tulevaisuudessakaan alueen ympäristölle aiheudu mitään haittaa.

Suurempi huolenaihe on Ryttyläläisille ollut kaatopaikan viereen suunniteltu sorakuoppa, jolle kunta on jo luvan myöntänyt. Lupapäätöksestä on kuitenkin valitettu, eikä siitä ole vielä lopullista päätöstä tehty. Kirjoitin sorakouoppahankkeesta vuonna 2009.

Kaatopaikka-alueen kenttätutkimukset ovat ilmeisesti käynnistymässä koskapa alueella on jo kairauskalustoa. Vai liittyneekö tämä sorakuoppahankkeeseen?
Kairauskalustoa aivan kaatopaikka-alueen rajalla.