lauantai 18. kesäkuuta 2011

Tienkäyttömaksut?

Uusi hallitus on ohjelmaansa kirjannut paljon asioita ja niiden joukossa on myös sateelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen selvittämimen. Hallitusohjelmassa puhutaan myös älyliikenteestä.
Hallitusohjelmassa sanotaan näin:

"Hallitus linjaa valtioneuvoston selonteolla liikennepolitiikan keskipitkän aikavälin hankkeet ja varaa siinä mainituille hankkeille rahoituksen. Tärkeitä ovat suuria liikennemääriä palvelevat, talouskasvua tukevat, kustannushyötysuhteeltaan parhaat, liikenneturvallisuutta edistävät, päästöjä vähentävät ja maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet. Hallitus edistää älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaatioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta. Älyliikenteellä tuetaan liikenteen tehokkuuden kehittämistä. Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen
käyttöönottoa."

Tekniikka tienkäyttömaksujen automaattien perintään on jo olemassa, mutta autoistamme puuttuu vielä musta laatikko, joka ei ole siellä samassa tarkoituksessa kuin lentokoneiden mustat laatikot, vaan tallentamassa ajotietomme ja -reittimme valvovan viranomaisen tietokantaan.
Valvotaan meitä toki nytkin, mutta ei jatkuvasti eikä joka paikassa. Liikennekamerat reagoivat kun ohi ajava auto ylittää paikalla olevan nopeusrajoituksen, ja rekisterinumeron perusteella omistajalle lähetetetään sakko eli rikesakkomääräys. Mikäli autossani olisi musta laatikko eli gps-tallennin, kaikki autolla tekemäni reissut tallentuisivat jonnekkin viranomaisen tietokantaan generoiden minulle tiemaksuja ja ylinpeussakkoja kun aihetta on. Myös vakuutusyhtiöt voivat olla kiinnostuneita kerätystä datasta.

Koska yksityisyydellä on arvonsa eikä sitä pitäisi vaarantaa, tienkäyttömaksun perintä tai automaattinen nopeusvalvonta pitää toteuttaa ilman jatkuvaa seurantaa ja kaikkien kulkutietojen tallentamista. Tai jättää kokonaan toteuttamatta.

Esimerkiksi näin.

Tienkäyttömaksu.

Asennetaan maksullisen tiealueen rajalle lähetin ja autoihin lähetin/vastaanotin, joka tallentaa maksulliselle alueelle saapumisen hetken ja sieltä poistumisen. Autossa oleva lähetin (gps-tallenin/navigaattori) lähettää viranomaisen järjestelmään vain auton rekisterinumeron ja tiemaksuluokkakoodin minkä perusteella tiemaksu peritään auton omistajalta. Vaihtehtoisesti tienkäyttömaksu voidaan periä pelkästään rekisterinumeron perusteella jos tiemaksualueen rajalle asennetaan rekisterinumerot tunnistava kamera.

Nopeusvalvonta


Nykyisten navigaattoreiden kartta-aineisto sisältää valvontakamerojen sijainnit ja aika laajasti myös tiedot nopeusrajoituksista.
Nopeusvalvontaa varten autoon asennetaan navigaattori ja siihen tieverkoston nopeusrajoitukset sekä auton rekisterinumero.  Nopeusrajoituksen ylittyessä navigaattori lähettää paikkatiedon, nopeurajoituksen, mitatun nopeuden ja rekisterinumeron viranomaisen järjestelmään, joka lähettää kuljettajalle rikesakkomääräyksen. Navigaattori tallentaa tiedon tapahtuneesta.

Tienkäyttömaksun oikeutus on sitten toinen juttu. Autolijat maksava jo nyt paljon veroluonteisia maksuja. Ruuhkaisilla alueilla maksu ohjaisi autoiljoita enemmän kimppakyytien ja julkisen liikenteen palvelujen käyttöön, mutta onko julkisen liikenteen tarjoama palvelu vaihtoehto toimiva?