lauantai 21. kesäkuuta 2014

Puiden kaataminen omalta tontilta asemakaavoitetulla alueella

Yleensä asemakaavoitetulla tontilla on varsin paljon määräyksiä, jotka koskevat mm. rakennuksen tyyppiä. kerrosmäärää, sijaintia, kattokaltevuutta, väriä ja rakennusoikeuden määrää eli paljonko neliöitä saa katon alle saattaa.  Kaavakartalla näkyy pieni e-kirjain ja sen vieressä lukuarvo esim. 0,25, joka  kertoo, että rakennuksen pinta-ala saa olla 25% tontin pinta-alasta.  Jos tontin pinta-ala on 1000 m2 saadaan rakennusoikeudeksi  0,25 1000 = 250 m2

Eli et voi rakentaa omalle tontillesi millaista linnaa tai mökkiä hyvänsä.
Yllämainitut rakentamista koskevat määräykset ovat sinänsä selkeitä ja helposti noudatettavia. Rakentamiselle on haettava rakennuslupa ja lupaprosessin aikana ennen rakennusluvan myöntämistä varmistetaan, että rakennus vastaa määräyksiä

Tontilla on myös puita ja puilla on taipumus kasvaa, roskata ja varjostaa joskus hankalastikkin. Esim. männyistä, kuusista ja lehtipuista puotoaa ympäri vuoden roskaa maahan ja myös rakennuksen katolle tukkien vähitellen rännejä ja sadevesikavoijen kansia. Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu pitää huolta talostaan, joten vuosittainen rännien putsaus kuuluu normaaliin talon huolto-ohjelmaan.

Rännien puhdsitaminen ei ole vaikeaa, mutta aika työlästä ja vähän vaarallistakin se on kun korkealla joutuu työskentelemään.  Urakkaa voi helpottaa poistamalla lähellä rakennusta olevia puita.

Tässä kohtaa tuleekin rännejä putsaavalle vastaan hieman yllätävä lakipykälä:

"Asemakaava-alueella on aina voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. Sen mu- kaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrat- tavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (maisematyölupa). Lupaa ei tarvita asema- kaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin töihin eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin." 

Toisin sanoen tontin omistajalla ei ole oikeutta omin luvin kaataa puita, jos kaataminen vaikuttaa maisemaan sitä muuttavasti.  Ainahan se maisema muuttuu kun puita kaadetaan, mutta millainen on muutos, jonka on MRL 128§:n mukaan tulkittavissa vähäiseksi? Varmuuden saamiseksi on käännyttävä kunnan rakennusvalvonnan puoleen ja pyydettävä sieltä tulkintaa.


Merkitsin omalla tontillani muutaman suuren männyn ja kysyin kunnan rakennustarkastajalta, tarvitaanko puiden kaatamiselle maisematyölupa? Rakennustarkastaja tuli käymään, katsoi kaadettavat puut ja totesi, ettei lupaa tarvitse hakea koska vaikutus maisemaan on vähäinen.

Mielestänin tontin omistajalla tulisi olla oikeus kaataa tontiltaan puita ilman mitään lupamenettelyjä. Riittävä velvollisuus olisi naapurien varoittaminen ja kaatamisesta naapureille aiheutuvien vahinkojen korjaaminen tai korvaaminen. Vahinkoa voi tulla jos kaadettava puu kaatuu naapurin aidan tai talon päälle. Vahingon riski alenee olemattomaksi kun käyttää puiden kaatamiseen alan ammatilaisia.

Oheiselle videolla näkyy kuinka ammattimies hoiti puun kaatamisen tontillani. Vahinkoja ei tullut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti